ROZHODNITE SA PRE ORIGINÁLNE DIELY SUZUKI


ZO ZARUČENÉHO ZDROJA

PREČO SÚ ORIGINÁLNE DIELY LEPŠIE?


Kvalita – Odolnosť – Bezpečnosť

Spoľahlivosť, ktorá je neodmysliteľne spojená s vozidlami Suzuki, pokiaľ sa udržiavajú v špičkovom technickom stave, je pre nás kľúčová, naši technici preto aplikujú špeciálne požiadavky na kvalitu aj pri navrhovaní našich dielov. Ak je pre vás dôležité zachovať továrenskú kvalitu vášho vozidla Suzuki, hľadajte označenie SGP, ktoré zaručí, že si vaše vozidlo zachová svoju hodnotu a zostane 100 % Suzuki.

Výhody


 • Spoločnosť Suzuki dôkladne kontroluje každý komponent.
 • Identické komponenty sa používajú aj pri výrobe nových modelov od spoločnosti Suzuki.
 • Poskytujú najdlhšiu životnosť a optimálny výkon.
 • Sú k dispozícii u každého autorizovaného predajcu Suzuki.
Ďalšie informácie o požiadavkách spoločnosti Suzuki na kvalitu

PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA

Prečo je to dôležité?


 • Komponenty podliehajúce opotrebovaniu sa z času na čas musia vymieňať.
 • Oleje a mazivá strácajú účinnosť.
 • Bezpečnosť je kľúčom k pohodliu a optimálnemu výkonu.
 • Môžete sa vyhnúť problémom a ušetriť si vysoké montážne náklady z dlhodobého hľadiska.
 • Iba spoločnosť Suzuki vie, čo vozidlá Suzuki potrebujú.

Obráťte sa na niektorého z autorizovaných predajcov Suzuki. Naši odborníci kedykoľvek ochotne zhodnotia technický stav vášho vozidla a ponúknu vám najvýhodnejšie riešenia.

Hlavné komponenty


Pod značkou kvality a spoľahlivosti

Olejový filter SGP

 • Najnovšia filtračná technológia
 • Dokonale čisté mazivo
 • Filtračný povrch príslušnej veľkosti
 • Garancia bezúnikovej prevádzky
 • Zabraňuje poškodeniu motora.
 • Znižuje spotrebu paliva.
 • Predlžuje životnosť vozidla.
 • Z vozidla sa ozýva anomálny hluk.
 • Môže klesnúť hladina motorového oleja.
 • Môže sa urýchliť opotrebovanie motora.
 • Motor sa môže natrvalo poškodiť.
 • Výhody

  Olejový filter odstraňuje nečistoty z motorového oleja a pomáha zaistiť hladký chod pohyblivých dielov. Opotrebovaný alebo nedostatočne kvalitný olejový filter vedie k rýchlejšiemu opotrebovaniu pohyblivých dielov, v dôsledku čoho sa zároveň výrazne opotrebuje aj motor.

 • Pokyny

  Účinnosť olejového filtra sa postupne znižuje z dôvodu znečistenia, tomu však možno predísť pravidelnými kontrolami. Ak chcete vymeniť olejový filter, navštívte značkovú servisnú dielňu Suzuki.

Funkcia a prevádzka

Filter motorového oleja zbiera nečistoty z motora, napr. kovové častice a sadze z procesu spaľovania.

Vzduchový filter SGP

 • Filtruje jemné častice
 • Výrazne vysoký filtračný výkon
 • Zabezpečuje optimálnu spotrebu
 • Dosahuje skoro 100 % účinnosť
 • Maximálny výkon motora.
 • Priaznivá spotreba paliva.
 • Bez negatívnych vplyvov na ostatné diely motora.
 • Znížený výkon motora.
 • Zvýšená spotreba paliva.
 • Možné poškodenie ostatných dielov motora.
 • Výhody

  Vzduchový filter neprestajne filtruje vzduch prúdiaci do motora a chráni motor pred znečisteným alebo kontaminovaným vzduchom. V porovnaní s komponentmi z druhovýroby zaručuje originálny komponent optimálnu spotrebu paliva a maximálny výkon, navyše zabraňuje predčasného opotrebovaniu a poškodeniu.

 • Pokyny

  Čistenie nie je dostatočné, nečistoty stále zostávajú na papieri filtra. Ak chcete vykonať výmenu, navštívte značkovú servisnú dielňu Suzuki.

Funkcia a prevádzka

Motor generuje energiu spaľovaním zmesi paliva a stlačeného vzduchu vo valcoch. Vzduchový filter odstraňuje prach a iné nečistoty, ktoré vnikajú do sania z vonkajšieho prostredia. Bez vzduchového filtra sa môžu do motora dostať rôzne nečistoty, čo môže spôsobiť jeho výrazné poškodenie. Na zabezpečenie dostatočného toku čistého vzduchu do motora je potrebné pravidelne vymieňať vzduchový filter.

Peľový filter SGP

 • Filtračný povrch optimalizovaný pre vaše vozidlo
 • Vynikajúci filtračný výkon
 • Dlhá životnosť
 • Ochrana spolujazdcov vo vozidle
 • Nenarušený tok vzduchu
 • Účinná klimatizácia
 • Rýchlejšie odhmlievanie čelného skla.
 • Nedostatočný tok vzduchu
 • Nízka účinnosť klimatizácie
 • Odhmlievanie čelného skla trvá dlhšie.
 • Výhody

  Originálny peľový filter Suzuki eliminuje takmer 100 % peľov a zabraňuje ich vniknutiu do priestoru pre cestujúcich. Používaním peľového filtra chránite svoje zdravie a zdravie svojich blízkych pred baktériami.

 • Pokyny

  V záujme zaistenia optimálnej ochrannej funkcie sa vyžadujú pravidelné kontroly. Ak chcete vykonať výmenu, navštívte značkovú servisnú dielňu Suzuki.

Na čo slúži filter klimatizácie?

Tento filter zabezpečuje prítok čistého vzduchu do kabíny vozidla, čím sa zvyšuje pohodlie jazdy. Filter zachytáva prach, peľ, častice piesku atď. a čistí vzduch v kabíne vozidla. Aktívne uhlie, ktoré sa v ňom používa, eliminuje nepríjemný zápach z cigaretového dymu, výfukových plynov atď.

Brzdové doštičky SGP

 • Hrúbka ich účinnej plochy je zárukou dlhšej životnosti
 • Kanál na odvádzanie brzdového prachu na zabezpečenie rovnomerného brzdného účinku
 • Kvalitné materiálové zloženie
 • Maximálna bezpečnosť
 • Maximálny brzdný účinok
 • Dostatočná vzdialenosť potrebná na zastavenie vozidla
 • Bez pretrvávajúceho anomálneho hluku počas brzdenia
 • Časté anomálne škrípanie počas brzdenia
 • Znížená hladina brzdovej kvapaliny (aktivácia výstražnej kontrolky brzdovej sústavy)
 • Oslabený brzdný účinok
 • Predĺženie vzdialenosti potrebnej na zastavenie vozidla
 • Poškodenie brzdových kotúčov
 • Výhody

  Brzdové doštičky zohrávajú v rámci prevádzky auta veľmi dôležitú úlohu. Ich dobrá kvalita je nevyhnutná na zaistenie bezpečnosti jazdy. Nedostatočne kvalitné, opotrebované alebo neoriginálne brzdové doštičky sa vyznačujú zníženým brzdným účinkom, čo môže viesť k stratám na životoch!

 • Pokyny

  Príčinou pískania a škrípania, ku ktorému dochádza pri stlačení brzdového pedála, môžu byť aj vplyvy prostredia, napríklad chlad či vlhkosť. Ak je však pískanie hlasné a ozýva sa pri každom stlačení brzdy, svoje vozidlo nechajte okamžite skontrolovať pracovníkmi značkovej servisnej dielne Suzuki.

Funkcia a prevádzka

Po zabrzdení sa brzdové doštičky pritlačia na brzdový kotúč, čím vznikne trenie. Trenie medzi brzdovými doštičkami a kotúčom spôsobuje vznik tepelnej energie, čím sa zníži rýchlosť vozidla až do jeho úplného zastavenia.

Rozvodový remeň SGP

 • Rozmerová presnosť je zárukou prevádzkovej bezpečnosti
 • Hladká a bezproblémová prevádzka
 • Zabezpečuje maximálnu priľnavosť
 • Spoľahlivosť
 • Eliminácia anomálneho hluku
 • Bezproblémová funkčnosť komponentov motora
 • Anomálne pišťanie z motorového priestoru
 • Porucha komponentov motora
 • Výhody

  Rozvodový remeň zodpovedá za správne intervaly striedania fáz chodu motora, teda nasávania, kompresie, zápalu a výfuku, ktoré sú potrebné na zaistenie rovnomerného chodu motora. Správne nastavenie napnutia rozvodového remeňa a udržiavanie remeňa v dobrom stave preto zohrávajú kľúčovú úlohu.

 • Pokyny

  Chybný rozvodový remeň môže poškodiť motor a spôsobiť vysoké náklady na opravu, preto ho bezpodmienečne treba kontrolovať a vymieňať. V prípade potreby navštívte značkovú servisnú dielňu Suzuki.

Funkcia a prevádzka

Rozvodový remeň je gumený komponent, ktorý sa nachádza na motore. Pomocou príslušných remeňov sa hnacia sila motora prenáša na alternátor, vodné čerpadlo, kompresor klimatizácie a čerpadlo posilňovača riadenia. Ak sa tento remeň uvoľní alebo poškodí následkom opotrebovania, hnacia sila motora sa prestane prenášať na uvedené komponenty, čo povedie k ich poruche. Ak sa napríklad prestane hnacia sila motora prenášať na vodné čerpadlo, v motore prestane cirkulovať chladiaca kvapalina, čo povedie k jeho prehriatiu. Ak sa prestane hnacia sila motora prenášať na čerpadlo posilňovača riadenia, môže dôjsť k jeho poškodeniu. Ak sa prestane hnacia sila motora prenášať na alternátor, prestane sa dobíjať akumulátor a motor sa môže počas jazdy vypnúť.

Stierače čelného skla SGP

 • Ideálny rozmer
 • Prevádzka bez odtláčania od čelného skla
 • Povrch z grafitu
 • Bezproblémové čistenie skla a nerušený výhľad z vozidla
 • Kvalitné čistenie skla
 • Nerušený výhľad
 • Stierače zanechávajú šmuhy
 • Nerovnomerné čistenie skla
 • Rozmazané škvrny
 • Šmuhy
 • Klepot počas prevádzky
 • Výhody

  Stierače čelného skla vám zabezpečia výborný výhľad na vozovku v rôznych poveternostných podmienkach. Kvalitný stierač čelného skla zaručuje dobrý výhľad, ktorý je kľúčový z hľadiska bezpečnosti jazdy.

 • Pokyny

  Ak stierač čelného skla zanecháva šmuhu, nedôkladne zotretú plochu alebo vydáva hluk, nechajte ho vymeniť v značkovej servisnej dielni Suzuki.

Funkcia a prevádzka

Keď prší, stierače čelného skla odstraňujú z čelného skla dažďové kvapky a iné nečistoty a zohrávajú veľmi dôležitú úlohu pri zabezpečovaní nerušeného výhľadu z vozidla. Poškodené alebo opotrebované stierače čelného skla nedokážu účinne čistiť čelné sklo a počas jazdy môžu spôsobiť vznik nebezpečných situácií. Stierače čelného skla je potrebné pravidelne vymieňať na zabezpečenie nerušeného výhľadu z vozidla.

Odporúčania programu MySuzuki...


Ďakujeme za návštevu našej stránky a veríme, že sme vám popri týchto komponentoch poskytli aj užitočné informácie na zaistenie maximálneho výkonu vášho vozidla. Ak si chcete prispôsobiť svoje vozidlo Suzuki podľa vlastných požiadaviek, pozrite si našu ponuku vizuálne atraktívneho a zároveň praktického príslušenstva.

Kupujte tiež originálne príslušenstvo! Viac